TPS3809K33DBVR

Số lượng
Giá
1 - 4
3.644đ
5 - 9
3.364đ
10 - 49
3.083đ
> 50
2.803đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TPS3809K33DBVR SOT-23 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001534

Đơn giá : 3,645đ
1 : 3,644đ
5 : 3,364đ
10 : 3,083đ
50 : 2,803đ
. . .