TPS3808G33DBVR

Số lượng
Giá
1 - 4
10.691đ
5 - 9
10.454đ
10 - 49
10.217đ
> 50
9.979đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TPS3808G33DBVR SOT23-6 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001553

Đơn giá : 10,692đ
1 : 10,691đ
5 : 10,454đ
10 : 10,217đ
50 : 9,979đ
. . .