TOSHIBA

Số lượng
Giá
1 - 4
16.037đ
5 - 9
15.682đ
10 - 49
15.325đ
> 50
14.969đ
Số lượng
Giá
1 - 4
21.383đ
5 - 9
20.909đ
10 - 49
20.434đ
> 50
19.958đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
TB6552FNG SSOP-16 Thương Hiệu TOSHIBA

Mã SP: TCT.001514

Đơn giá : 16,038đ
1 : 16,037đ
5 : 15,682đ
10 : 15,325đ
50 : 14,969đ
. . .
TB6608FNG SSOP-20 Thương Hiệu Toshiba

Mã SP: TCT.001556

Đơn giá : 21,384đ
1 : 21,383đ
5 : 20,909đ
10 : 20,434đ
50 : 19,958đ
. . .