STM32L011D3P6

STM32L011D3P6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 21.384đ

Số lượng
Giá
1 - 4
21.383đ
5 - 9
20.909đ
10 - 49
20.434đ
> 50
19.958đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32L011D3P6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001334

Đơn giá : 21,384đ
1 : 21,383đ
5 : 20,909đ
10 : 20,434đ
50 : 19,958đ
. . .