STM32F401CCU6

STM32F401CCU6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 41.796đ

Số lượng
Giá
1 - 4
41.795đ
5 - 9
40.867đ
10 - 49
39.938đ
> 50
39.010đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F401CCU6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001385

Đơn giá : 41,796đ
1 : 41,795đ
5 : 40,867đ
10 : 39,938đ
50 : 39,010đ
. . .