STM32F103TBU6

STM32F103TBU6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 81.648đ

Số lượng
Giá
1 - 4
81.647đ
5 - 9
79.834đ
10 - 49
78.019đ
> 50
76.205đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103TBU6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001422

Đơn giá : 81,648đ
1 : 81,647đ
5 : 79,834đ
10 : 78,019đ
50 : 76,205đ
. . .