STM32F103T8U6

STM32F103T8U6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 46.170đ

Số lượng
Giá
1 - 4
46.169đ
5 - 9
45.144đ
10 - 49
44.118đ
> 50
43.092đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F103T8U6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001383

Đơn giá : 46,170đ
1 : 46,169đ
5 : 45,144đ
10 : 44,118đ
50 : 43,092đ
. . .