STM32F072CBT6

Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
1 - 4
39.851đ
5 - 9
38.966đ
10 - 49
38.081đ
> 50
37.195đ
STM32F072CBT6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 29.160đ

Số lượng
Giá
1 - 4
29.159đ
5 - 9
28.512đ
10 - 49
27.864đ
> 50
27.216đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Linh Kiện Điện Tử STM32F072CBT6 LQFP-48 Thương Hiệu ST

Mã SP: TCT.001516

Đơn giá : 39,852đ
1 : 39,851đ
5 : 38,966đ
10 : 38,081đ
50 : 37,195đ
. . .
STM32F072CBT6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001349

Đơn giá : 29,160đ
1 : 29,159đ
5 : 28,512đ
10 : 27,864đ
50 : 27,216đ
. . .