STM32F070F6P6

STM32F070F6P6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 17.010đ

Số lượng
Giá
1 - 4
17.009đ
5 - 9
16.632đ
10 - 49
16.254đ
> 50
15.876đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F070F6P6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001329

Đơn giá : 17,010đ
1 : 17,009đ
5 : 16,632đ
10 : 16,254đ
50 : 15,876đ
. . .