STM32F051K8U6

STM32F051K8U6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 24.300đ

Số lượng
Giá
1 - 4
24.299đ
5 - 9
23.760đ
10 - 49
23.220đ
> 50
22.680đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F051K8U6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001339

Đơn giá : 24,300đ
1 : 24,299đ
5 : 23,760đ
10 : 23,220đ
50 : 22,680đ
. . .