STM32F042F6P6

STM32F042F6P6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 25.758đ

Số lượng
Giá
1 - 4
25.757đ
5 - 9
25.186đ
10 - 49
24.613đ
> 50
24.041đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F042F6P6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001346

Đơn giá : 25,758đ
1 : 25,757đ
5 : 25,186đ
10 : 24,613đ
50 : 24,041đ
. . .