STM32F030F4P6

STM32F030F4P6 Thương hiệu ST

Đơn giá: 11.907đ

Số lượng
Giá
1 - 4
11.906đ
5 - 9
11.642đ
10 - 49
11.378đ
> 50
11.113đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
STM32F030F4P6 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001309

Đơn giá : 11,907đ
1 : 11,906đ
5 : 11,642đ
10 : 11,378đ
50 : 11,113đ
. . .