SMD-8

Số lượng
Giá
30 - 49
8.900đ
50 - 99
8.610đ
100 - 199
8.410đ
> 200
8.310đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
6N137M SMD-8 Thương hiệu FAIRCHILD

Mã SP: TCT.000277

Đơn giá : 10,220đ
30 : 8,900đ
50 : 8,610đ
100 : 8,410đ
200 : 8,310đ
. . .