RX8025T-UC

Số lượng
Giá
1 - 4
18.953đ
5 - 9
18.533đ
10 - 49
18.112đ
> 50
17.690đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
IC Thời Gian Thực RX8025T-UC SOP-14

Mã SP: TCT.001510

Đơn giá : 18,954đ
1 : 18,953đ
5 : 18,533đ
10 : 18,112đ
50 : 17,690đ
. .