PXT8550

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
PXT8550 Y2, SOT-89, PNP -25V/1.5A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.001000

Đơn giá : đ
. . .