PXT8050

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
PXT8050 Y1, SOT-89, NPN 25V/1.5A, ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000999

Đơn giá : đ
. . .