PXT3906 2A

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
PXT3906 2A, SOT-89, PNP -40V/200mA ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000998

Đơn giá : đ
. . .