philips

Số lượng
Giá
50 - 99
1.450đ
100 - 999
1.030đ
> 1000
600đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.230đ
100 - 999
810đ
> 1000
380đ
Số lượng
Giá
50 - 99
1.450đ
100 - 999
1.030đ
> 1000
600đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Tụ Điện CBB 0.15uF 63V 5mm chính hàng Philips

Mã SP: TCT.000889

Đơn giá : 4,390đ
50 : 1,450đ
100 : 1,030đ
1000 : 600đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.1uF 100V 5mm chính hàng Philips

Mã SP: TCT.000888

Đơn giá : 4,170đ
50 : 1,230đ
100 : 810đ
1000 : 380đ
. . .
Tụ Điện CBB 0.22uF 63V 5mm chính hàng Philips

Mã SP: TCT.000887

Đơn giá : 4,390đ
50 : 1,450đ
100 : 1,030đ
1000 : 600đ
. . .