PCF8574T

Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
1 - 4
15.551đ
5 - 9
15.206đ
10 - 49
14.861đ
> 50
14.515đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Linh Kiện Điện Tử IC điều khiển 8 bit PCF8574T SOIC-16

Mã SP: TCT.001508

Đơn giá : 15,552đ
1 : 15,551đ
5 : 15,206đ
10 : 14,861đ
50 : 14,515đ
. .