ON

Số lượng
Giá
1 - 4
38.879đ
5 - 9
38.016đ
10 - 49
37.152đ
> 50
36.288đ
Số lượng
Giá
1 - 4
3.790đ
5 - 9
3.707đ
10 - 49
3.623đ
> 50
3.538đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
CAT809ZTBI-GT3 SOT-23 Thương Hiệu ON

Mã SP: TCT.001545

Đơn giá : 38,880đ
1 : 38,879đ
5 : 38,016đ
10 : 37,152đ
50 : 36,288đ
. . .
MAX809STRG SOT-23 2.93V Thương Hiệu ON

Mã SP: TCT.001514

Đơn giá : 3,791đ
1 : 3,790đ
5 : 3,707đ
10 : 3,623đ
50 : 3,538đ
. . .