MY4NJ

Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Relay MY4NJ 220VAC 14 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001048

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY4NJ 220VDC 14 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001049

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY4NJ 24VAC 14 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001047

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .
Relay MY4NJ 24VDC 14 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001046

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .