MY3NJ

Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Relay MY3NJ 220VAC 11 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001052

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY3NJ 220VDC 14 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001053

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY3NJ 24VAC 11 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001051

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .
Relay MY3NJ 24VDC 11 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001050

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .