MY2NJ

Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
87.999đ
> 5
85.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Số lượng
Giá
1 - 4
82.999đ
> 5
80.000đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Relay MY2NJ 220VAC 8 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001045

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY2NJ 220VDC 8 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001043

Đơn giá : 88,000đ
1 : 87,999đ
5 : 85,000đ
. . .
Relay MY2NJ 24VAC 8 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001044

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .
Relay MY2NJ 24VDC 8 chân, chính hãng Omron ( có đế)

Mã SP: TCT.001042

Đơn giá : 83,000đ
1 : 82,999đ
5 : 80,000đ
. . .