MMBTA92

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBTA92 2D, SOT-23, PNP -300V/500mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000993

Đơn giá : đ
. . .