MMBTA06

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBTA06 1GM, SOT-23, NPN 80V/500mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000990

Đơn giá : đ
. . .