MMBTA05

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBTA05 1H, SOT-23, NPN 60V/500mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000989

Đơn giá : đ
. . .