MMBT5551

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBT5551 G1, SOT-23, NPN 160V/0.6A ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000988

Đơn giá : đ
. . .