MMBT3906

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBT3906 2A, SOT-23, PNP -40V/200mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000984

Đơn giá : đ
. . .