MMBT3904

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBT3904 1AM, SOT-23, NPN 40V/200mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000983

Đơn giá : đ
. . .