MMBT2907A

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MMBT2907A 2F, SOT-23, PNP -60V/0.6A ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000982

Đơn giá : đ
. . .