MC74HC595ADR2G

MC74HC595ADR2G, SOIC-16

Đơn giá: 1.950đ

Số lượng
Giá
10 - 19
1.910đ
20 - 49
1.870đ
50 - 99
1.830đ
> 100
1.790đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
MC74HC595ADR2G, SOIC-16

Mã SP: TCT.001646

Đơn giá : 1,950đ
10 : 1,910đ
20 : 1,870đ
50 : 1,830đ
100 : 1,790đ
. . .