LM339PT

Số lượng
Giá
1 - 4
2.623đ
5 - 9
2.566đ
10 - 49
2.507đ
> 50
2.449đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
LM339PT TSSOP-14 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001304

Đơn giá : 2,624đ
1 : 2,623đ
5 : 2,566đ
10 : 2,507đ
50 : 2,449đ
. . .