LM293DT

LM293DT SOIC-8 Thương hiệu ST

Đơn giá: 2.041đ

Số lượng
Giá
1 - 4
2.040đ
5 - 9
1.996đ
10 - 49
1.950đ
> 50
1.905đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
LM293DT SOIC-8 Thương hiệu ST

Mã SP: TCT.001301

Đơn giá : 2,041đ
1 : 2,040đ
5 : 1,996đ
10 : 1,950đ
50 : 1,905đ
. . .