LL4148

Số lượng
Giá
1 - 2
12.149đ
3 - 4
11.700đ
> 5
10.800đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Diode 1N4148, LL4148 dán 1206-SMD ( 100cái)

Mã SP: TCT.001038

Đơn giá : 12,150đ
1 : 12,149đ
3 : 11,700đ
5 : 10,800đ
. . .