KBPC3510

Số lượng
Giá
1 - 9
8.799đ
10 - 49
8.460đ
> 50
8.200đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đi-ốt cầu 15A, 25A, 35A, 50A – 1000V , KBPC1510, KBPC2510, KBPC3510, KBPC5010.

Mã SP: TCT.001036

Đơn giá : 8,800đ
1 : 8,799đ
10 : 8,460đ
50 : 8,200đ
. . .