INA282AIDR

Số lượng
Giá
1 - 4
31.589đ
5 - 9
30.888đ
10 - 49
30.186đ
> 50
29.484đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
INA282AIDR SOIC-8 Thương Hiệu TI

Mã SP: TCT.001535

Đơn giá : 31,590đ
1 : 31,589đ
5 : 30,888đ
10 : 30,186đ
50 : 29,484đ
. . .