INA138

Số lượng
Giá
1 - 4
11.420đ
5 - 9
11.167đ
10 - 49
10.913đ
> 50
10.660đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Current Monitor Regulator High-Side INA138NA SOT-23

Mã SP: TCT.001506

Đơn giá : 11,421đ
1 : 11,420đ
5 : 11,167đ
10 : 10,913đ
50 : 10,660đ
. .