hộp

Đi ốt 1N4007 ( 1 hộp 1000pcs)

Đơn giá: 136.080đ

Số lượng
Giá
> 1
136.079đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Đi ốt 1N4007 ( 1 hộp 1000pcs)

Mã SP: TCT.001277

Đơn giá : 136,080đ
1 : 136,079đ
. . .