EL357NB

EL357NB Everlight
Số lượng
Giá
1 - 9
1.359đ
10 - 49
1.310đ
> 50
1.210đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
EL357NB Everlight Optocoupler EL357NB (TA) -G chính hãng EVERLIGHT

Mã SP: TCT.001009

Optocoupler EL357NB (TA) -G chính hãng EVERLIGHT Liên kết tham khảo cho EL357NB EL357NB  thông số kĩ thuật: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/455072/EVERLIGHT/EL357NB(TA)-VG.html? Thêm các Optocoupler …

Đơn giá : 1,360đ
1 : 1,359đ
10 : 1,310đ
50 : 1,210đ
. . .