DTC143ZCA E23

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
DTC143ZCA E23, SOT-23, NPN 50V/100mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000980

Đơn giá : đ
. . .