DTC143ECA

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
DTC143ECA 23, Sode-23, NPN 50V/100mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000979

Đơn giá : đ
. . .