DTC114EUA

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
DTC114EUA 24,SOT-323, NPN 50V/50mA ( 20 cái)

Mã SP: TCT.000978

Đơn giá : đ
. . .