DS3231SN

Số lượng
Giá
1 - 4
47.141đ
5 - 9
46.300đ
10 - 49
45.457đ
> 50
44.615đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
IC Thời Gian Thực DS3231SN SOP-16

Mã SP: TCT.001501

Đơn giá : 47,142đ
1 : 47,141đ
5 : 46,300đ
10 : 45,457đ
50 : 44,615đ
. .