DS3231MZ

Số lượng
Giá
1 - 4
37.907đ
5 - 9
37.066đ
10 - 49
36.223đ
> 50
35.381đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
IC Thời Gian Thực DS3231MZ SOIC-8

Mã SP: TCT.001500

Đơn giá : 37,908đ
1 : 37,907đ
5 : 37,066đ
10 : 36,223đ
50 : 35,381đ
. .