DS3231M

Số lượng
Giá
1 - 4
53.459đ
5 - 9
52.272đ
10 - 49
51.084đ
> 50
49.896đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
IC Thời Gian Thực DS3231M SOIC-16

Mã SP: TCT.001511

Đơn giá : 53,460đ
1 : 53,459đ
5 : 52,272đ
10 : 51,084đ
50 : 49,896đ
. .