DS1338Z-33

Linh Kiện Điện Tử
Số lượng
Giá
1 - 4
14.093đ
5 - 9
13.781đ
10 - 49
13.468đ
> 50
13.154đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
Linh Kiện Điện Tử DS1338Z-33 SOIC-8 Thương Hiệu MAXIM

Mã SP: TCT.001522

Đơn giá : 14,094đ
1 : 14,093đ
5 : 13,781đ
10 : 13,468đ
50 : 13,154đ
. . .