DS1302ZN

Số lượng
Giá
1 - 4
19.925đ
5 - 9
19.483đ
10 - 49
19.040đ
> 50
18.598đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
IC Thời Gian Thực DS1302ZN SOIC-8

Mã SP: TCT.001503

Đơn giá : 19,926đ
1 : 19,925đ
5 : 19,483đ
10 : 19,040đ
50 : 18,598đ
. .