DS1302N

Số lượng
Giá
1 - 4
3.158đ
5 - 9
3.089đ
10 - 49
3.019đ
> 50
2.948đ
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
IC Thời Gian Thực DS1302 DS1302N DIP8

Mã SP: TCT.001498

Đơn giá : 3,159đ
1 : 3,158đ
5 : 3,089đ
10 : 3,019đ
50 : 2,948đ
. .