D882M

D882M, TO-252-2, NPN 30V/3A ( 5 cái)

Đơn giá: Liên hệ

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
D882M, TO-252-2, NPN 30V/3A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000977

Đơn giá : đ
. . .