CY1

Số lượng
Giá
Ảnh SP Tên SP - Mã SP Mô tả Đơn giá Số lượng Kiểu chân Nhãn hiệu Xuất xứ
2SC2881 CY1, SOT-89, NPN 120V/0.8A ( 5 cái)

Mã SP: TCT.000949

Đơn giá : đ
. . .